הישגי המשרד

 • מהישגי המשרד

  מהישגי המשרד


  ליווי תכנוני, שינוי ייעוד – מורדות לינקולן ופרויד- חיפה ייצוג חב' כרמלי יוליעד בע"מ [בשליטת האחים עופר] ובעלי קרקע נוספים מיזמיה של תכנית איחוד וחלוקה באזור מורדות הכרמל חיפה, לבניית שלושה מתחמים הכוללים למעלה מ-3,000 יח"ד. בעקבות הייצוג והליווי התכנוני הוחלט לפצל את התכנית ולאשר רק את המתחם בו מצויות זכויות הלקוחות המיוצגים ע"י המשרד (מתחם פרויד), במסגרתו אושרה בניית 720 יח"ד ומלונאות.
 • ייצוג מאות בעלי זכויות בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, לרבות בהיבט התכנוני, בהיבטי המשפט המינהלי והמסחרי ובתביעות חוב בהליכי הקפאת הליכים. עקב ההתנגדויות שהוגשו הוחלט לפצות הבעלים וכן להגדיל את היקף זכויות הבניה במתחם לאחר העתקת התחנה למיקום חלופי.
 • ייצוג משפטי של בעלי זכויות וחב' שונות בחדרה בהליכי השגה לצורך הפחתת שומת היטל השבחה בגין תכנית המתאר בחדרה חד/2020, הופחתו כ-10 מיליון ₪ המהווים הפחתה של כ-70% משומת הועדה.
 • בגין ייצוג בתביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן הפחתת דרישות תשלומי היטל השבחה של הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א, נקבע באופן תקדימי במסגרת הליך שנוהל בפני שמאי מכריע לפיה לא ייגבה היטל השבחה בגין תכנית השימור.
 • ייצוג בהליך היטל השבחה, עקב שומת היטל השבחה שהוציאה הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א בסכום של כ-47 מיליון ₪ בגין תכנית שאושרה על קרקע שבבעלות חב' פרתם מבנים בע"מ ברחוב אחימאיר ברמת אביב ג', עליה בנוי כיום מרכז מסחרי שכונתי, להקמת מבנה המשלב מסחר ומגורים. בעקבות הייצוג הופחתה השומה בעשרות מיליוני ₪.
 • הגשת תביעה לפיצוי על ידי משרדנו בשם בעלי קרקע המצויים באזור התעשייה קרית אריה בפ"ת _חברת חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ) בגין הפקעת קרקע לצורך הקמת מבנה ציבור ללא פיצוי, אשר משמשת בפועל לחניון שאינו מהווה מבנה ציבור. בעקבות הליכים משפטיים שננקטו בערכאות השונות זכתה החברה לפיצויים נכבדים.
 • ייצוג חב' אינטר-קולוני טאוורס בע"מ כנגד עתירה שהגישה עמותת נוה צדק בתל אביב בניסיון לבטל תכנית להקמת מגדל ליבר באזור דרך יפו בת"א. משרדנו ייצג את החב' היזמית, הביא לדחיית העתירה ומתן תוקף לתכנית.
 • ייצוג חב' אשטרום בע"מ כנגד התנגדות שהוגשה ע"י קניון/פרויקט מתחרה סמוך. ערר שהגישה החב' באמצעות המשרד התקבל והפגיעה בוטלה.
 • ייצוג חב' חנן מור בהתנגדויות לתכנית ביישוב חריש, שעמדה לפגוע בפרויקט שבונה החברה ביישוב. ההתנגדות שהגיש משרדנו התקבלה.
 • ייצוג בית אבות עדנה בקרית טבעון במסגרת בקשה להיתר, מול סירובה של המועצה המקומית להיעתר לבקשה להיתר בשל רצון לצמצם אוכלוסייה "קשישה" באזור. בעקבות ייצוג בית האבות על ידי משרדנו במספר ערכאות כולל בית המשפט העליון, קיבל בית המשפט את עמדת בית האבות והורה על הוצאת ההיתר המבוקש.
 • ייצוג חב' קבלנית רוטמן בע"מ כנגד תביעות ירידת ערך שהוגשו ע"י דיירים בגין פרויקט שקודם בעיר רחובות. הטיפול כלל ייצוג בערכאות שונות מטעם החב' התביעות נדחו.
 • ייצוג בעלי זכויות באזור התעשייה רמת סיב בפ"ת, מהם נטלה עיריית פ"ת קרקע לצורך ציבורי ללא פיצוי. לימים הוציאה העירייה דרישת היטל השבחה בגין תכנית שחלה על קרקעות סמוכות. באמצעות ייצוג משרדנו מול עיריית פ"ת והועדה המקומית לתו"ב פ"ת, קיבלה העיריה את הטענה כי אכן ההפקעה אינה פטורה מפיצוי ויש לשלם לבעלים פיצוי, שנעשה בדרך של קיזוז חבות היטל השבחה.
 • ייצוג עמותת כנס הבפטיסטים בישראל שמקומה הינו במתחם הירקונים בפ"ת במסגרת תביעת ירידת ערך עקב של עשרות מיליוני ₪, לתכנית מתאר מחוזית תמ"מ 3/21 בהתייחס לשטח נרחב של מאות דונמים. במסגרת ערר שהוגש עקב דחיית התביעה נקבע כי ימונה שמאי לקביעת הפיצוי. ערעור שהגישה הועדה המקומית לתו"ב פ"ת לבית המשפט המנהלי ובו ייצג משרדנו את העמותה, נדחה על ידי בית המשפט. אף בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה.
 • ייצוג בעלי זכויות בקרקע באזור התעשייה בראשל"צ בבוררויות ובהליכי היטל השבחה בפני שמאי מכריע. במסגרת הטיפול הופחת היטל ההשבחה באופן משמעותי ונרשמו הזכויות לאחר שנים רבות של מחלוקות.
 • ייצוג בעלי דירות בגין נזקים שנגרמו לדירתם עקב פיצול דירות שנעשה בקומות מעליהפ. הייצוג כלל הליכים משפטיים של עתירה מנהלית כנגד העירייה והועדה מקומית לתכנון ובניה בני ברק שהוגשה על ידי משרדנו ואשר התקבלה על ידי בית המשפט וכן תביעה נזיקית שהגיש משרדנו במסגרת הליכי בוררות שהובילו לפסיקת פיצוי לבעלת הדירה.
 • ייצוג בעלי זכויות בהתנגדויות לבניה שבוצעה להקמת 3 בתים פרטיים בשכונת הר שלום בבני ברק, עקב חריגות שבוצעו מהתכניות מההיתרים החלים על הקרקע. בקשה לצו מניעה שהוגשה לבימ"ש באמצעות משרדנו התקבלה, ואחר מכן התיק הסתיים בהליכי פשרה. תביעת לאכיפת הסכם שנחתם בין הצדדים ושקיבל תוקף של בימ"ש שהוגשה על ידי משרדנו שנוהלה במסגרת הליכי בוררות, התקבלה ברובה ופסק הבוררות אושר ע"י ביהמ"ש.
 • תביעות בעלי כ-60 נכסים המצויים בשכונת הגבעה בהרצליה כנגד עירית הרצליה, בגין אישור תכנית כריית מנהרה מתחת לבתים, הן בועדות הערר, בפני שמאי מכריע ובתי המשפט. ליווי באמצעות מומחים שונים- למנהור, שמאים וכדו'. נתקבל פיצוי חלקי של מיליוני שקלים ואושרה תכנית לביטול המנהרה, ונתקבלו החלטות משפטיות תקדימיות שונות.
 • תביעות פיצויים של בעלי נכסים בנתניה בגין תביעת הקפאה תכנונית של עשרות שנים. ניהול ההליכים בפני ועדת ערר, שמאי מכריע ובתי משפט, כולל בית המשפט העליון, פסיקה תקדימית בנושא בועדת הערר ובבית המשפט המנהלי
 • תביעות פיצויים של בעלי נכסים באזור סגולה וירקונים בפתח- תקווה, בפני ועדת הערר שמאי מכריע ובית משפט – קבלת פיצוי של מיליוני שקלים.
 • תביעות של בעלי נכסים בנצרת – ועדות ערר בכמה עררים, שמאי מכריע ובתי משפט. זכיית לקוח בפיצוי של מיליוני ש"ח, תוך החלטות חשובות
 • ניהול תביעת פיצויים בגין הפקעת רכבת ישראל בסגולה – הליכים אצל שמאי מטעם בית המשפט ובפני בית המשפט המחוזי, קבלת פסק-דין תקדימי ופיצוי של כ- 12 מיליון שקל לעומת כ-2.5 שהוצע.
 • קבלת פיצוי בקרקע בגין הפקעות ביערות הכרמל.
 • ניהול תביעות הפקעה בגין נכסים במנשיה בת"א, כולל הגדלת הפיצוי בשיעור ניכר בגין הפרת חובות חקוקות
 • הגשת וניהול תביעות פיצויי הפקעה וירידת ערך מקרקעין עבור מאות בעלי זכויות שונים בגין הפקעות כבישים שונים לרבות כביש 9 , כביש 531 , כביש 431 – ראשל"צ- נס-ציונה, כביש 423- עוקף נס ציונה. בעקבות ייצוג המשרד, זכו בעלי זכויות לפיצויי ירידת ערך והפקעה בסכומים של עשרות מיליוני שקלים מעבר לסכום הפיצוי הראשוני, לרבות החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין ניהול ההליכים.
 • קבלת החזר היטל השבחה בסך של כמיליון שקלים, אשר נגבה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, זאת בעקבות פסק דין שניתן ובו נקבע כי לא היתה השבחה וכי הוועדה טענה טענה והיפוכה בהליכי השונים.
 • ניהול הליכים בועדות ערר, מס-שבח ובהליכי השגות על עסקאות, מסוגים שונים כולל עסקאות קומבינציה, לרבות ביטול והפחתת שמאויות
 • מינוי ככונס נכסים לרישומי תוכניות איחוד וחלוקה ברשויות השונות.
 • קבלת פיצוי רב מרשות מקרקעי ישראל בגין מכר כפול שנעשה בבת-ים
 • רשות מקרקעי ישראל חויב בתשלום פיצויים בגין הפקעה אשר נעשתה בשנות ה-60' של המאה הקודמת. בין היתר נקבע כי רשות מקרקעי ישראל התרשל בכך שלא עשה מאמץ סביר לאתר את בעלי המקרקעין המופקעים, ולכן במקביל לזכות לקבלת פיצויי הפקעה מכוח הפקודה מכוח נעשתה ההפקעה עומדת הזכות לקבל פיצויים מכוח עוולת הרשלנות.
 • ייצוג תושב חוץ בהליכי תכנון של הקרקע בחדרה וקידום הליכי תכנון כך שיבנו עליה 130 יחידות מגורים, לאחר מכן טיפול בעסקה למכירת הקרקע וליווי וייצוג החב' הרוכשת בחוזי המכר.
 • פרויקט "קאסה" באר יעקב ליווי פרויקט קבלני לבנייה ולמכר של כ-100 יח"ד ב- 2 בנינים בבאר יעקב, שנבנה על ידי חברת נמדר פרויקטים בע"מ בשיתוף פעולה עם חברת אלמוג כ.ד.א.י. בע"מ. ליווי הפרויקט החל משלביו הראשוניים, כולל טיפול בזכויות בעלי הקרקע והתקשרות חוזית בהסכמים בין הצדדים, לרבות טיפול וקידום הליכים תכנוניים ועריכת הסכמי מכר.
 • ליווי בעלי קרקע בהליכי קידום תכנית לבניית 3 בנינים למגורים ברחוב בנימין ברחובות וליווי המשפטי הכולל גם עריכת הסכמים ורישום בית משותף.
 • ליווי בעלי קרקע בהליכים תכנוניים ומסחריים לבניית כ- 25 יח"ד ומסחר ברח' אלנבי בת"א. הליווי כולל עריכת הסכמי ההתקשרות בין בעלי הקרקע, עריכת הסכמי היועצים, ליווי הליכי המיסוי לצורך בניית מתווה העסקה. עם קבלת ההיתר.
 • פרויקט "פנינת ויצמן" בשכונת כפר גנים ג' בפ"ת – ייצוג וליווי יזמים בשכונת כפר גנים ג' בפ"ת הן בפן המסחרי – ייצוג בעסקת רכישת הקרקע, והן בפן התכנוני כולל עריכת הסכמי מכר וליווי הבנייה עד לרישום הזכויות.
 • ייצוג חברה יזמית בעסקה לרכישת קרקע, במסגרת מכרז ברח' ביאליק ברמת גן במסגרתו עתיד להבנות בפרויקט בנין מגורים בן כ-55 דירות לפי תמ"א 38/2. ייצוג המשרד כולל ליווי היזם בעסקת הרכישה עד להשלמתה ברישום, טיפול וקידום הליכי התכנון לצורך קבלת ההיתר לרבות ניהול ערר בפני ועדת הערר המחוזית באשר לפרשנות התכנית התקפה, התקשרויות עם יועצים.
 • ייצוג חברה יזמית בעסקה לרכישת נכס במכרז הממוקם ברח' בר יוחאי בר"ג. ליווי היזם בהליכי היתר לבניית כ-25 יח"ד לפי תמ"א 38/2 לאחר קבלת החלטת הועדה בבקשה להיתר, ליווי היזם בעסקה למכירת הנכס וטיפול בהיבטי המס הנלווים.
 • ייצוג יזם בעסקה תמ"א 38/2 ברמת גן, עריכת הסכמי ההתקשרות עם הבעלים בעסקת התמ"א ובעסקת הזמנת שירותי בניה, עריכת הסכמי ההתקשרות עם היועצים, קידום הלכי התכנון לצורך הוצאת ההיתר.
 • ייצוג קבוצת בעלי זכויות במגרשים במתחם קרניצי החדשה ברכישת המקרקעין, ליווי בניה משותפת בבניין בו יהיו כ- 25 יח"ד, עריכת הסכמי שיתוף בין בעלי הזכויות במגרשים, עריכת הסכמים עם יועצים ומכרז קבלנים, ליווי וטיפול בהסכם המימון, ליווי הליכי ההיתר והבניה.
 • ייצוג אגודת ישיבת השרון – בהליך פטור מהיטל השבחה שהתנהל בפני ועדת הערר. ועדת הערר קיבלה את טענות האגודה וקבעה כי האגודה זכאית לפטור ותקבל בחזרה היטל השבחה בסך של כ-5 מיליון ₪ ששילמה ,בגין זכאות לפטור מהיטל השבחה כמוסד למטרות דת ללא כוונת רווח.
 • רכבת קלה קו סגול- מקטע מערבי- רח' דרך ההגנה, ת"א- משרדנו מייצג בעלי זכויות ברח' ההגנה אשר להם בתי מגורים ועסקים, במסגרת תביעות ירידת ערך בגין תת"ל 70 א' ופיצויי הפקעה למול מוסדות התכנון והגופים המפקיעים ובכללם הועדה המקומית לתו"ב ת"א ונת"ע.
 • ייצוג מחזיקים ברח' הירקון בבני ברק במסגרת תביעות פינוי וסילוק יד שהגישה החברה הכלכלית לבני ברק. במסגרת הליך בוררות נקבע כי החברה הכלכלית ועיריית בני ברק תשלם למחזיקים פיצויים כנגד פינוי המקרקעין המסתכמים בסכומים של מיליוני שקלים. (אני שוקלת אם אפשר לציין זאת. ההסכם סודי).
 • ייצוג חברת אפי קפיטל/נווה אור בע"מ בהליכי תכנון בפרויקט "park'o" באור עקיבא, וכן בהליכי היטל השבחה אשר הובילו להפחתה מיליוני ₪ שנדרשו מהחברה.
 • ייצוג בעלי זכויות בפתח תקווה בהיטל השבחה בסך של מעל ל-9 מיליון ₪ אשר הוטל אליהם ואשר הופחת משמעותית במסגרת פשרה אשר הושגה בין היתר, כתוצאה מנקיטת הליכים בוועדת הערר ובבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • ייצוג חברת נאות שש בע"מ בהליך היטל השבחה שבו חויבה ואשר בוטל בהחלטת וועדת הערר אשר קיבלה את הערר שהוגש על ידי משרדנו.
 • ייצוג חברת אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ בערר שהגישה הועדה המקומית בפתח תקווה כנגד שומה המכרעת ואשר נדחה על ידי וועדת הערר.,
 • בית המשפט המחוזי (בהרכב של 3 שופטים) דחה פה אחד ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א, בו התקבלה במלואה תביעת המשיבה לערעור (אשר יוצגה על ידי המשרד הן בהליך בשלום והן בהליך המחוזי), לפירוק השיתוף במקרקעין עליהם בנוי מבנה טורי הכולל 3 בתים צמודים וחצרות בבני ברק, וזאת בדרך של רישום בית משותף והצמדת החצרות בהתאם לחלוקה המקורית שהייתה נהוגה משך שנים רבות. עם רישום הבית המשותף יסתיימו יחסי שיתוף שנמשכו משך עשורים רבים והובילו לסכסוכים רבים בין הצדדים וחליפיהם. יצוין, כי לשותפים זכויות חכירה שכן דובר על מקרקעין בבעלות רשות מקרקעי ישראל.

  כן הורה בית המשפט המחוזי על קבלת הערעור שכנגד תוך שהוא פסק לטובת המשיבה/ המערערת שכנגד הוצאות משפט בגין ניהול ההליך בבית משפט שלום. הוצאות בגין ניהול ההליך בבית המשפט המחוזי נפסקו גם כן.

 • בערר שהוגש על ידי בעלי הזכויות בקרקע בכפר- סבא, המיוצגים על ידי המשרד, על שומה מכרעת שקבעה כי אין להכיר בעלות הקמת מרתפי חניה בשיעור של מיליוני ₪. ועדת הערר החליטה לקבל את טענות בעלי הזכויות בקרקע, וקבעה כי יש להכיר בעלויות הקמת מרתפי חניה, שנדרשו לצורך קבלת זכויות הבניה ויחידות הדיור שאושרו, על אף שמרתפי החניה הוקמו בטרם אושרה התכנית בגינה בוצע חישוב היטל ההשבחה, ובמבט צופה פני העתיד. בהחלטתה מנעה ועדת הערר גביית היטל השבחה ביתר על ידי הועדה המקומית כ"ס, באופן שלא משקף את תשלום מס האמת שנדרשו בעלי הזכויות לשלם על ידי החוק.
 • בבית המשפט המחוזי התקבל פסק דין שדחה פה אחד ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א בו התקבלה במלואה תביעת הלקוחה שיוצגה על ידי המשרד הן בהליך בשלום והן בהליך במחוזי, לפירוק השיתוף במקרקעין עליהם בנוי מבנה טורי הכולל 3 בתים צמודים וחצרות בבני ברק, וזאת בדרך של רישום בית משותף והצמדת החצרות בהתאם לחלוקה המקורית שהייתה נהוגה משך שנים רבות. עם רישום הבית המשותף יסתיימו יחסי שיתוף שנמשכו משך עשורים רבים והובילו לסכסוכים רבים בין הצדדים וחליפיהם. כמו כן, הורה בית המשפט המחוזי על קבלת הערעור שכנגד תוך שהוא פסק לטובת הלקוחה הוצאות משפט בגין ניהול ההליך בבית משפט שלום. הוצאות בגין ניהול ההליך בבית המשפט המחוזי נפסקו גם כן.
 • ביטול חיוב היטל השבחה בסך של כ-4 מיליון ש"ח בנכס בתל אביב, על ידי קבלת שומה מכרעת אשר אימצה את טענות המבקשות המיוצגות על ידי המשרד וקבעה כי אין חבות בגין היטל השבחה מכח תכנית תא/5000.
 • ייצוג חברה יזמית בהליך לאישור תכנית שניזומה על ידה לתוספת שטחים בפרויקט בניה בנתניה. לאחר שהועדה המקומית דחתה את התכנית שהופקדה בסמכותה, בשל התנגדויות שהוגשו, ייצג משרדנו את החברה בהליכי ערר כנגד החלטת הועדה המקומית, עד למתן החלטת ועדת הערר אשר קיבלה את הערר בעיקרו ואישרה את התכנית, תוך הפיכת החלטת הועדה המקומית.
שתפו: