מחלקת נדל"ן

מחלקת נדלן

מחלקת נדלן

עריכה וייצוג בעסקאות השונות בתחום הנדל"ן

ייצוג בעלי קרקעות וכן רוכשי קרקעות, יזמים, קבלנים ופרטיים בכל עסקאות הנדל"ן לסוגיהן ובכלל זאת:

 • עסקאות מכר
 • קומבינציה
 • תמורות
 • קבוצות רכישה
 • תמ"א 38
 • פינוי בינוי

במסגרת זאת ניתן ליווי וייעוץ משפטי כולל:

 • החל מבדיקת כדאיות העסקה
 • ועד להשלמתה ורישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין
 • ליווי יזמים, חברות בנייה ופרטיים בפרויקטים לבניה למגורים, למסחר ולתעשייה
 • עריכת החוזים לרבות ליווי התכנון, הרישוי והמימון, עד להשלמת הבניה והשלמת הרישום בלשכת רישום המקרקעין.

מיסוי מקרקעין

למשרד מומחיות בנושאים:

 • מיסוי מקרקעין
 • טיפול מול משרדי מיסוי מקרקעין
 • ניהול השגות ועררים על שומות
 • הפחתות מיסי נדל"ן
 • ועוד

עסקאות וייצוג בתחום הנדל"ן

המשרד מטפל בבעלי קרקעות וכן רוכשי קרקעות, יזמים, קבלנים בכל עסקאות הנדל"ן מסוגים שונים כגון:

 • מכר/רכישה
 • קומבינציה
 • קב' רכישה
 • תמ"א 38
 • פינוי בינוי
 • הסכמי שיתוף
 • ליווי בנייה
 • הקמת קניונים ומרכזי מסחרהסכמי שכירות
 • ועוד

 

במסגרת זאת ניתן ליווי וייעוץ משפטי כולל:

 • החל בבדיקת כדאיות העסקה
 • אופן ההתקשרות
 • קידום הליכי התכנון
 • עריכת העסקה עצמה ומסמכי הלוואי
 • ייעוץ מס
 • דיווחים ורישומים
 • פינויי דיירים מוגנים
 • וכל פעולה נלווית עד להשלמת העסקה ורישום הזכויות

ליווי יזמים קבלנים וחברות בנייה

ליווי חברות בנייה בייזום פרויקטים מסוגים שונים לבנייה ועריכת חוזים מול רוכשי הדירות/הנכסים, תוך כדי ולאחר השלמת הטיפול, דיווח לרשויות וטיפול למול הרוכשים עד לרישום.

ליווי בעלי קרקע או דירות בפרויקטים של תמ"א 38 או קומבינציה

ליווי בעלי זכויות בפרויקטים של תמ"א 38 או קומבינציה:

 • החל משלב ההתאגדות בין בעלי הזכויות
 • עריכת הסכמי שיתוף
 • בדיקת הזכויות המגיעות לבעלים
 • ניהול מו"מ לשם התקשרות עם יזמים או קבלנים
 • ליווי ומתן יעוץ מס הכרוך בעסקה לרבות היטל השבחה ומיסוי מקרקעין
 • ליווי בשלבי הבניה
 • מינוי פיקוח
 • התקשרות עם יועצים
 • ליווי הבניה עד לסיום הפרויקט ורישום הזכויות

ליווי בעסקאות מכר ורכישה

המשרד מטפל במוכרי ורוכשי קרקעות ודירות מגורים, דווח על העסקה לרשויות השונות לרבות מיסוי מקרקעין עיריות וועדות מקומיות, טיפול מול בנקים וליווי העסקה עד לרישומה בלשכת רישום המקרקעין.

מיסוי מקרקעין

למשרד התמחות בנושא מיסוי מקרקעין וטיפול מול משרדי מיסוי מקרקעין, ניהול השגות ועררים על שומות, הפחתות מסי נדל"ן וכן ייצוג בענייני מיסוי עירוני.

שתפו: