בית המשפט מגמיש את הגדרת "יום המכירה" במיסוי של יזמי תמ"א

מרכז הנדל"ן

הפסיקה המקלה דוחה את מועד העיסקה עד להתקיימות תנאים מתלים והיא תקל על מימוש וסחירות פרויקטי תמ"א 38  

פורסם ב: 07.01.2019
שתפו: