השטח הוקצה, ההיטל קוצץ

 
news1

החלטה חשובה של ועדת הערר קובעת, כי שטח שהוקצה לצורכי ציבור יקוזז מן השטח בגינו ישלם הבעלים היטל השבחה יזמים ובעלים צריכים מעתה לעמוד על זכותם לקיזוז זה

 
פורסם ב: 03.6.20
שתפו: