תוכנית חוף התכלת: מה עומד מאחורי הקידום המואץ והלו"ז החריג?

nadlancenter
 

בימים אלה מופקדת להתנגדויות הציבור תכנית מס' הר/2200/ב' "דרום מערב הרצליה: איחוד וחלוקה בעתיד", הצפויה לחול על מתחם בשטח של כ-2,000 דונם, באזור "חוף התכלת" בהרצליה.

 פורסם ב: 27.05.19
שתפו: