תחומי עיסוק

מחלקת תכנון ובנייה

תביעות פיצויים בגין ירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

למשרד עו"ד צבי שוב התמחות עומק וניסיון פרקטי בניהול תביעות פיצויים בגין ירידת ערך של נכסים בעקבות אישור תכניות פוגעות, כמו תכניות לשינוי ייעוד, סלילת כבישים, הקמת מנהרות וגשרים ועוד…. משרדנו מטפל בעשרות רבות של תביעות מסוג זה, כנגד רשויות, לרבות תביעות בגין ירידת ערך בגין הצבת אנטנות סלולריות ומפגעים שונים. לצורך הגשת התביעות והערכת הנזקים עובד המשרד מול משרדי השמאים הגדולים והמקצועיים בארץ ובכללם אהוד המאירי ושות', שאול רוזנברג, נחמה בוגין, חיים גלנצר, יוסף פישלר, יצחק סיון, קונפורטי רביב זיסר, יהודה פלד, קמיל טרשנסקי ועוד.

טיפול בהפקעות קרקע ותביעות פיצויים בגין ההפקעות

המשרד מייצג בעלי קרקעות וגופים רבים הנפגעים מהפקעת קרקעות מכל הסוגים בכל הליך תביעת הפיצויים, כולל בטיפול במיסוי בגין קבלת הפיצוי, ניסיון רב בהגדלת שיעורי הפיצוי ובתביעות מורכבות, כולל בגין עילות נזקיות של כל סוגי מקרקעין ברחבי הארץ למול הרשויות השונות, רכבת ישראל, מע"צ, מינהל מקרקעי ישראל, ועדות מקומיות ועוד. 

קידום תכניות והשבחת נכסי מקרקעין

המשרד עוסק בייצוג בעלי קרקע בכל הקשור לקידום ליווי והשבחת נכסי מקרקעין מול ועדות תכנון מקומיות מחוזיות, משרדי ממשלה רלוונטיים, בליווי יועצים נדרשים, אדריכלים ומומחים שונים . טיפול בשינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה ועוד. 

טיפול בהיטל השבחה

המשרד מלווה הן יזמים והן בעלים פרטיים בענייני היטל השבחה והסכמי פיתוח בפני הרשויות, כולל ניהול וליווי ניהול ההליכים בפני שמאים מכריעים וכן בשלבי ועדות ערר ובתי המשפט.

ליווי התנגדויות לתכניות פוגעות

ניסיון בליווי מתנגדים לתכניות פוגעות בפני וועדות תכנון, או לחליפין יזמים למול התנגדויות, וכן בבתי המשפט השונים, עתירות מנהליות ועוד, הן נכסים בתחום התכניות והן בייצוג נכסים גובלים/ סמוכים, תוך ליווי ותיאום עם שמאי מקרקעין ומומחים שונים בתחומים הרלוונטיים, ככל הנדרש לתחום הספציפי של התכנית המדוברת, כולל ייצוג קבוצות מתנגדים וריכוזן. 

מחלקה מסחרית

עסקאות וייצוג בתחום הנדל"ן

המשרד מטפל בבעלי קרקעות וכן רוכשי קרקעות, יזמים, קבלנים בכל עסקאות הנדל"ן מסוגים שונים כגון: מכר/רכישה, קומבינציה, קב' רכישה, תמ"א 38, פינוי בינוי, הסכמי שיתוף, ליווי בנייה, הקמת קניונים ומרכזי מסחר, הסכמי שכירות ועוד. במסגרת זאת ניתן ליווי וייעוץ משפטי כולל החל בבדיקת כדאיות העסקה, אופן ההתקשרות, קידום הליכי התכנון, עריכת העסקה עצמה ומסמכי הלוואי, ייעוץ מס, דיווחים ורישומים, פינויי דיירים מוגנים וכל פעולה נלווית עד להשלמת העסקה ורישום הזכויות. 

ליווי יזמים וחברות בנייה

ליווי חברות בנייה בייזום פרויקטים לבנייה ועריכת חוזים מול רוכשי הדירות/הנכסים, תוך כדי ולאחר השלמת הטיפול, דיווח לרשויות וטיפול למול הרוכשים עד לרישום.

מיסוי מקרקעין ומיסוי מוניציפאלי

למשרד התמחות בנושא מיסוי מקרקעין וטיפול מול משרדי מיסוי מקרקעין, ניהול השגות ועררים על שומות, הפחתות מסי נדל"ן וכן ייצוג בענייני מיסוי עירוני. 

מחלקת ליטיגציה

טיפול בתיקים משפטיים רבים מתחומים שונים הנוגעים למקרקעין

ניהול וייצוג בתיקים משפטים רבים, בכל תחומי הנדל"ן, הן בתחומי הקניין ומחלוקות בין בעלים ופרטיים, והן למול הרשויות השונות, בבתי המשפט השונים וכן בועדות הערר והתכנון, כולל ייצוג למול מומחים שמונו או שמאים מכריעים, פירוקי שיתוף, תביעות חוזיות, תביעות נזקיות למול הרשויות ועוד. 

טיפול משפטי בנכסים בבעלות מנהל מקרקעי ישראל

למשרד ידע וניסיון בטיפול בנכסים המנוהלים על ידי מינהל מקרקעי ישראל ובקיאות בנושא, הן במגזר העירוני והן במגזר החקלאי, כולל היכרות עם החלטות ונוהלי המינהל השונים, עסקאות פיצול ושינוי ניצול, השגות למול משרדי השמאי הממשלתי בהפחתות תשלומים שונים למינהל, רישומי קרקעות ועוד.

שתפו:
גודל טקסט